Årsmöte 2018

Ägde rum på Nytorpsskolan i matsalen, ett tjugotal anslöt.

Ulf Nordebo som erfaren ordförande över mötet.

För godkända vallhundar under gångna året delades pris ut i form av mugg
med x-läns logga till:
Nisse med Jan
Shania med Jill
Torsten med Lava
Linnea med Bränning
Bettan med Crozza (nöt)
Lisbeth med Zid

Lisbeth, Torsten och Linnea var där och kunde personligen ta emot sina muggar.

Bästa IK2 hund 2017 blev Frida med Fame.

Minnestavla bästa IK1 hund 2016 Torsten med Floyd

Anna-Lenas pris bästa IK1 hund 2017:
Nina med Nahela

 

Ordförande för mötet och ordförande för klubben tackar för mötet