Bli medlem

Bli medlem i klubben

Medlem kan den bli som är intresserad av och stödjer föreningens ändamål. Medlemskapet är personligt.
Som medlem får du delta i klubbens aktiviteter, samt får klubbtidningen ”Omkring”.

 

Betala in medlemsavgiften på SVaK’s bankgiro enligt nedan. Ange namn, adress och lokalklubb.

Bankgiro 5784-3336

Avgift 350 kr/år

Familjemedlem 80 kr