Om klubben

Bildades 1974 och är organiserad under Svenska Vallhundsklubben. Våra medlemmar finns främst i Gävleborgs län, men vi har även medlemmar från andra delar av Sverige.
Vi verkar för vallhundens användning vid djurhantering samt för en sund avel av vallande hundar.

Klubbens främsta uppgift att erbjuda kurser där du och din hund kan lära er grunderna, hur man tränar och utbildar en väl fungerande vallhund till det arbete ni behöver ha den till med djuren.

Vi utbildar vallhundsinstruktörer, ordnar vallhundskurser och träningstillfällen samt övriga arrangemang för våra medlemmar.

Vi ordnar vallhundstävlingar och prov, som utan tvekan leder till avelsframsteg inom vallhundsraserna och utvecklar träningsmetoderna. Tävlingarna är också en populär fritidssysselsättning bland vallhundsägare.

Klubben ger råd i avelsfrågor och hjälper till vid inköp av valpar eller tränade hundar.

Genom den här hemsidan vill vi på ett smidigt sätt nå ut till våra medlemmar, men vi hoppas också att den skall intressera andra utanför klubben.

 

Läs även på www.svak.se

Svenska Vallhundsklubbens mål är att:

  • Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och skötare av jordbrukets produktionsdjur
  • Väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
  • Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering
  • Skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.
En av klubbens djurägares djur har ett bete med vy! Här har vi även haft förmånen att få ha tävlingar.