Organisation

SM SAMMANKALLANDE
Leif Ohlsson | 070-328 08 84
PRESSANSVARIG
Leif Ohlsson | 070-328 08 84
SM GENERAL
Leif Larsson | 070-660 77 13
TÄVLINGSLEDARE
Nisse Agerbjer | 073-402 47 88
COURSE DIRECTOR
Maria Nyberg | 070-256 06 55
SPONSORANSVARIGA
Ulf Nordebo | 070-315 80 90
Anna-Lena Nordebo | 070-577 49 09
Annika Dahl | 070-336 63 19
Linda Wallin | 070-391 61 64
EKONOMI
Ann-Sofie Englund | 070-375 29 42
Lisbeth Iller | 070-210 85 42
DJURHANTERING – UTSTÄLLNING AV DJUR
Kjell Andersson | 070-550 49 50
BANBYGGNING – BANA
Carina Björkman | 070-313 36 84
SEKRETARIAT
Kerstin Hall | 070-257 31 28
SERVICEFUNKTIONER
Olle Berglund | 070-208 98 17
Torsten Widlund |
Kristoffer Nilsson |
PARKERING
Olle Berglund | 070-208 98 17
Torsten Widlund |
Kristoffer Nilsson |
SKYLTAR
Anna-Sara Bodén | 070-207 23 31
SERVERING
Eva Hallberg | 070-676 33 70
SM MIDDAG
Eva Hallberg | 070-676 33 70
HEMSIDA
Sussi Härneberg | 070-203 00 97
Linda Wallin | 070-391 61 64