Liverapportering final

1 VALLHUNDEN BEE | Karin Söderberg

Karin gör sig redo. Karin har skickat Bee på första hämtet. Framdrivningen har börjat. Träffar framdrivningsgrinden. Lämnar av gruppen vid stolpen. Vänder om blev litet stopp men går sen ut till till den andra flocken.Framdrivningen med flock nr.2 har börjat.Träffar framdrivningsgrinden med flock nr.2 Flockarna är nu samlade och rundar nu stolpen.Fråndrivningen har börjat. Ca 8 minuter har gått av totalt 25minuter. Träffar första grinden i fråndrivningen. Nu ute på krossen. Träffar även krossgrinden nu ut på sista ben. Fåren inne i sorteringsringen. Nu är det dags för Karin och Bee att sortera så att de endast de märkta djuren blir kvar i ringen. Det är 5  märkta får.10 minuter kvar. Ca 5 minuter kvar alla djur är kvar i delningsringen. Nu fick Karin och Bee loss en grupp. Och ytterligare några tackor är bortsorterade. 4 tackor kvar att sortera bort. Time

 

2. TESS | Marie Svensson

Marie gör sig redo. Tess sticker iväg  på första hämtet. Nu upptag och framdrivningen har börjat. Genom framdrivningsgrindarna och snart vid stolpen. Tess lämnar av fåren och ska nu gå ut på flock nr2. Blir lite stopp innan Tess går ut till flock nr2, Framdrivningen är påbörjad. Träffar även framdrivningsgrinden med flock nr. 2 Flockarna är nu samlade och fråndrivningen är påbörjad.  Nu ute på krossen. Genom krossgrinden. Nu ute på sista ben.Fåren inne i sorteringsringen 13,10 minuter kvar. Marie och Tess kämpar på, alla fåren är fortfarande kvar i sorteringsringen. Några tackor är nu bortsorterade men så springer en märkt tacka till de bortsorterade och Marie och Tess får börja om igen. 4,5 minut kvar. Några tackor är nu bortsorterade men återigen följer en märkt tacka med och hon får börja om igen. 2 minuter kvar.  Marie kämpar. Time | Poäng: 152/117

3. BURNDALE CHIEF | Håkan Wilson

Håkan gör sig redo. Chief sticker iväg mot första flocken. Framdrivningen har börjat. Några djur genom och några precis utanför framdrivningsgrinden. Fåren lämnas vid stolpen. Går utan stopp direkt ut på andra utgången till flock nr2 . Framdrivningen påbörjad på flock nr.2 Fåren genom framdrivningsgrinden. Nu är flockarna samlade och på väg mot Håkan för att runda och sen ut på första ben. Genom första grinden på fråndrivningen och nu ut på krossen. Några ovanför krossgrinden resten igenom. Nu på sista ben mot sorteringsringen. Fåren inne i sorteringsringen ca 13 minuter kvar. Några får är nu bortsorterade. ca 5 minuter kvar. Och ytterligare några får  bortsorterade. 1,5minut kvar. 1 tacka kvar att sortera bort. Time | Poäng: 183/150

 

4 RANDOM JOHN | Anja Holgersson

Anja gör sig redo med John.  John sticker iväg mot första flocken. Upptag framdrivningen på börjad. 2 djur utanför framdrivningsgrinden. fåren lämnade vid stolpen. Ut på andra hämtet utan stopp. genom framdrivningsgrind nr. 2 Fåren är nu ihopsamlade och på väg till föraren.  Fråndrivningen påbörjad, första ben. Missar första grind med alla utom två som gick igenom. Nu ute på krossen,  utanför krossen. sista ben. och nu inne i sorteringsringen. ca 14 minuter kvar. Alla fåren kvar i delningsringen 10 minuter kvar. Nu har Anja och John fått loss några tackor.  3 minuter kvar och fortfarande några tackor kvar att  sortera bort. Time

 

5. DALLEES BETH | Stefan Dahlberg

Dalle gör sig redo. Beth sticker iväg mot första flocken.  Upptag och framdrivningen är påbörjad. Missar precis framdrivningsgrinden.  Beth lämnar första flocken vid stolpen. Beth sticker iväg mot flock nr2. Framdrivningen  påbörjad,  Missar framdrivningsgrinden. Nu är flockarna samlade och börjat fråndrivningen. Genom första grinden i fråndrivningen, nu ute på krossen.  Något enstaka djur utanför krossgrinden, resten igenom. Nu ner på sista ben. Nu är fåren i inne i sorteringsringen. 12,30 kvar. En grupp tackor är nu loss , Dalle och Beth jobbar vidare. ca 6 minuter kvar. några tackor till bort ca 3 minuter kvar. 2 tackor kvar att sortera bort ca 2,5 minut kvar. Time | Poäng: 127/90

 

6. EVER ON COY | Eva Eriksson

Eva gör sig redo. Coy sticker iväg mot första flocken. upptag och framdrivningen har börjat. Fåren sprider sig lite i framdrivningen. Genom framdrivningsgrinden.  Och fåren är nu vid stolpen.  Coy vänder om och börjar på hämtet till nästa flock. Blir lite stopp men fortsätter sen upp till flock nr2. Framdrivningen påbörjat, genom framdrivningsgrinden på hämt nr2. Flockarna nu ihopsamlade och fråndrivningen är påbörjad. Genom första grind. Nu på krossen.  Missar krossgrinden. Nu på sista ben, fåren inne i sorteringsringen. 11,15 kvar. Ett gäng tackor  bortsorterade ca 6 minuter kvar. Sorteringen klar !! Och fållan med 1,5 minut kvar!

 

7. DAVE | Charlotte Quiding

Charlotte gör sig redo. Dave är skickad på första hämtet. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Tog lookback direkt. Nu upptag o påbörjat framdrivning andra hämtet. Träffar grinden! Ena flocken gick fel väg runt föraren varav hon fick göra om. Nu fråndrivning. Missar första grinden. Nu på crossen. Missar andra grinden. Fåren inne i sorteringsringen ca 14 min kvar. Charlotte sorterar bort 8 st. 10 min kvar. Gör ett försök att få bort 2 till men de springer tillbaks. Nu får hon bort 4 till! Charlotte sorterar bort 2 till! En tacka kvar, Charlotte jobbar på!! Sorteringen klar!! Nu till fållan! 5 min kvar. En tacka går utanför. En annan tacka bryter ut o drar iväg till de bortsorterade fåren!! 2 min kvar. Time |  Poäng: 182/166

8. LERKULAN ELLA | Helen Larsson

Helen gör sig klar för start. Skickar! Nu upptag, fåren sprider ut sig litegrann. På framdrivningen. Missar grinden. Nu avlämning vid stolpen. Tog lookback direkt. Påbörjat upptag o framdrivning. Träffar grinden! Flockarna nu ihopsamlade o fråndrivningen påbörjad! Halva flocken går utanför första grinden. Nu på crossen. 4 får går utanför andra grinden. Inne i sorteringsringen ca 12.45 kvar. Helen sorterar bort 5 får. 2 till. Ett nytt försök misslyckas o hon får börja om. Helen sorterar bort ett större gäng. 2 till bort. Ytterligare 2 till bort. Ett misslyckat försök o hon får börja om igen! 6 min kvar. Sorterar bort ett större gäng. Kör iväg dom lite längre nu. Ett misslyckat försök o får börja om igen. 4 min kvar. Helen jobbar. 2 min kvar. 1 min kvar. Sorterat bort 6 får. Time. | poäng: 168/146

9. VALL DREVETS BARONEN | Viktoria Fornander

Viktoria o Baronen gör sig redo för start. Skickar på första hämtet. Upptag o framdrivning påbörjad. Missar grinden. Nu avlämning vid stolpen. Tar lookback direkt! Nu iväg på andra hämtet. Upptag påbörjat. Framdrivning. Missar grinden. Nu är flockarna ihopsamlade o fråndrivningen påbörjad. Träffar första grinden! Nu på crossen. Träffar andra grinden! Inne i sorteringsringen ca 12.50 min kvar. Viktoria sorterar bort ett större gäng. Får bort fler o fler… 9 min kvar! En till bort.. 2 kvar! 5 min kvar. En till bort.. Ett får kvar nu! Nej, ett får kommer tillbaka! 2 min kvar. Inget läge, Viktoria jobbar på. Sorteringen klar!! Mot fållan. Time | Poäng: 169/125

10. SEEMEWORK KELLI | Eva Karlsson

Eva o Kelli går ut till startstolpen. Skickar på första hämtet nu. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Tar lookback men blir nåt strul sen iväg. Upptag o framdrivning hämt 2 påbörjad. Strular lite. Träffar grinden! Flockarna är ihopsamlade o fråndrivningen påbörjad. Träffar grinden! Nu på crossen. Träffar grinden! Inne i sorteringsringen 12.40 min kvar. Eva sorterar bort ett större gäng. Får loss en till. 9 min kvar. Får bort 3! Tror det är 2 kvar. Det ÄR 2 kvar! 7 min kvar. Eva jobbar på! Har läge, sorterat o klart!! Eva skyndar mot fållan. 5.30 kvar. Fåren står o betar i fållöppningen. Fållan klar!!

11. TIMETOLEARN BITS | Marianne Klima

Marianne o Bits gör sig redo för start. Solen skiner o vi har mycket publik som är här o avnjuter finalen! Skickar på första hämtet nu! Upptag o framdrivning påbörjad. Mot första hämtgrinden. Missar grinden. Nu avlämning vid stolpen. Tar lookback på engång! Iväg på andra hämtet. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Flockarna är ihopsamlade o fråndrivningen påbörjad. Träffar grinden! På crossen. Träffar grinden! Inne i sorteringsringen ca 14 min kvar. Marianne sorterar bort ett större gäng. Får loss 2 till. Får loss fler! Marianne jobbar, 3 får kvar! 7 min kvar. Marianne får inget riktigt läge. 4 min kvar. NU 2 bort! En tacka kvar, de 2 bortsorterade står ganska nära. 2 min kvar. 1 min kvar. Sorterat o klart! Mot fållan! Time

12. RANDOM SOD | Anja Holgersson

Anja o Sod gör sig redo o går ut till startstolpen. Skickar på första hämtet nu! Upptag o framdrivning påbörjad. På rull mot första hämtgrinden. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Tar lookback direkt! Iväg på andra hämtet nu. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden. Fåren samlade. Rundar föraren. Fråndrivning påbörjad. Träffar grinden! På crossen. Träffar grinden! Inne i sorteringsringen 13.40 min kvar. Anja jobbar runt. 11 min kvar. Får nu bort ett större gäng! Får loss några till. 2 kvar! 6.30 min kvar. Dom bortsorterade fåren har dragit sig långt borta. 4 min kvar. Inget läge. NU får hon bort dom! Sorterat o klart! Skyndar till fållan!! 2 min kvar. Fållan klar!!!

13. TONEDOS GLORIOUS NALLE PUH | Gunnel Boström

Gunnel väntar på sin flock. Nu är det dags! Skickar på första hämtet nu. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Gunnel har problem att få ut hunden på andra flocken. Skär men går nu iväg på andra hämtet. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Flockarna är ihopsamlade. Fråndrivningen påbörjas. Lite strul före första grinden men alla igenom till slut! Nu på crossen. Träffar andra grinden med! Inne i sorteringsringen ca 13 min kvar. Gunnel gör ett försök men får börja om. Nu en större grupp avdelade. Ett märkt får sticker tillbaka, Gunnel får börja om från början. 8.30 kvar. Sorterar bort 4! Får loss 3 till.. 1 till… 2 till… 6 min kvar! 4 min kvar. Nu får hon loss 3 får till. 2 till ska bort, ca 3 min kvar! Nu är det bara en kvar som ska bort! 2 min kvar. Gunnel får lägen men en märkt tacka hakar på, det blir spännande med några räddningar! 30 sek kvar. Time | Poäng 153/126

14. BJURSVALLARENS WASP | Anders Vikström

Anders o Wasp gör sig redo för start! Skickar på första hämtet nu. Upptag o framdrivning påbörjad. Mot första hämtgrinden. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Något struligt att få ut hunden på andra hämtet. Upptag o framdrivning påbörjas nu. Träffar grinden! Flockarna är ihopsamlade. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden! Nu på crossen. Lite struligt före andra grinden. Missar den med några får. Inne i sorteringsringen ca 15 min kvar. Anders sorterar bort en större grupp. Fick med en märkt o får börja om. Får loss ett gäng men alla far med o det är bara att börja om igen. Ca 10.30 kvar. NU iväg med ett gäng på nytt! Får loss 2 till. Dom far ihop o Anders får börja om igen. Nytt försök! Släpper iväg får för får… 5 min kvar. Ett till iväg, ett till.. Anders springer o motar iväg den bortsorterade flocken längre bort. Släpper iväg 3 till! Sorterat o klart!! 2 min kvar!! Anders springer o motar iväg dom bortsorterade fåren ännu längre bort. Nu fort till fållan!! 1 min kvar. Strular lite. Time | Poäng: 186/149

15. LANTSTÄLLETS PINK | Ann Blomkvist

Ann o Pink gör sig redo för start o jag kan säga att spänningen är olidlig här! Fortfarande mycket publik! Ann skickar på första hämtet nu! Upptag o framdrivning påbörjad. På väg mot första hämtgrinden. Träffar grinden! Nu avlämning vid stolpen. Ann har problem att få iväg hunden på andra hämtet. Upptag o framdrivning påbörjad. Träffar grinden! Det har uppstått lite problem, domarna stoppar klockan i väntan på att få ordning på den första flocken som farit iväg. Då kör vi igen! Flockarna är ihopsamlade. Fråndrivningen påbörjas. Börjar bli svårt att se pg.a. solen men vi tror att alla gick genom grinden. På crossen. Missar andra grinden med några får. Inne i sorteringsringen 11.10 min kvar. Ann jobbar runt i ringen. 9.30 kvar. Inga direkta försök. 5 min kvar. En större grupp bortsorterad. Fel av mig, hon tar ihop dom igen. Dom märkta fåren tycks vilja sprida ut sig. Ann rör sig hela tiden fram o tillbaka men får inget ordentligt läge. 2 min kvar. Nu halva flocken bort! Ett märkt får drar o resten följer med. Börja om. Time

 

 

Prisutdelningen kommer livesändas på facebooksidan, håll utkik där!

Se detaljerad startlista här >>