Liverapportering lördag

1. KEMI REX | Elin Wejdmark

Elin går till stolpen. Elin skickar höger. Nu upptag. Missar framdrivningsgrinden.  Disk

 

2.RANDOM SOD | Anja Holgersson

Anja går ut till stolpen. Anja skickar Sod höger. Börjar upptag. På framdrivningen.Träffar framdrivningsgrinden. Ut på första benet. Träffar grind. Nu på krossen. Träffar krossgrinden. Inne i delningsringen. 7 minuter har gått av 15. Lite strul i delningen. Delat. Anja springer till fållan  å dom går in !!!! Tid ute i singlingen. Poäng: 151,5/88

 

3. TESS | Marie Svensson

Marie gör sig redo för start. Marie skickar vänster. Nu upptag. På framdrivningen. Träffar framdrivningsgrinden. Rundar föraren. Ut på första ben. Träffar grind. Nu på krossen. Träffar krossgrinden. Nu i delningsringen. Ca 7 minuter har gått. Delat.Marie joggar mot fållan. Fåren inne i fållan. Tillbaks i delningsringen. Dags för singling. Och där är singlingen klar. Poäng: 140/73

 

4. SKOGSVALLARENS TILLY | Sofie Åkerberg

Sofie gör sig redo.Sofie skickar höger. Nu upptag. På framdrivningen. Missar framdrivningsgrinden. Fåren rundar föraren. Ut på första benet. Träffar första grinden, nu på krossen. Föraren bryter

 

5. SNÅRTÄPPANS QIM | Sven Sognevik

Sven gör sig redo. Sven skickar höger. Upptag påbörjat. På framdrivningen missad grind. Rundar föraren. Ut på första ben.Missar fråndrivningsgrinden. Nu ute på krossen.Missad krossgrind.  Nu i delningsringen.I Delningen ska det vara två omärkta djur. Delat och Sven joggar till fållan. Fåren är nu i fållan, fåren tillbaka i delningsringen dags för singling. I singlingen ska det vara ett märkt får. Singlingen klar.Poäng: 95/50

 

6. DUKE | Katja Maines

Katja gör sig redo. Dagens grupper består av 5djur varav två märkta. Katja skickar vänster.Nu upptag. Framdrivningen har börjat Ett får stack av banan. Katja kallar tillbaka hunden. Vi är osäkra på om hon blir bruten eller om hon får omstart. Återkommer med mer info inom kort. Katja bröt själv.

 

7. DALLEES LOUIS | Stefan Dahlberg

Dalle gör sig redo. Dalle skickar höger.  Nu upptag.. Framdrivningen har börjat. Träffar framdrivningsgrinden. Fåren runt föraren och ut på först ben.Genom första grinden på fråndrivningen och nu ut på krossen.Träffade krossgrinden men fåren glider iväg upp efter krossgrinden. Nu är de på sista benet.Fåren i delningsringen. Delat och Dalle går till fållan Lite strul vid fållan.Och där är fåren inne i fållan. Tillbaka till delningsringen. Dags för singling.Ca 1 minut kvar. Singlat och klart Poäng 91/50

 

8. COME TO ME PI | Maria Berglund

Maria gör sig redo.Nu går Maria till stolpen. Maria skickar höger. Nu upptag. Framdrivningen har börjat.Träffar framdrivningsgrinden. Fåren rundar föraren och ut på första ben.Träffar första grind. Nu ute på krossen. Missar krossgrinden. Fåren i delningsringen. Strul i delningen. ca 1 minut kvar. Time i delningen. Poäng: 86/84

 

9. SEEMEWORK KELLI | Eva Karlsson

Eva gör sig redo. Nu går Eva och Kelli till stolpen. Eva skickar höger.Nu upptag. Framdrivningen har börjat.Missad framdrivningsgrind. Fåren rundar föraren och är nu ute på första ben. Träffar första grind. Fåren igenom krossgrinden. Nu på sista benet.Fåren är i delningsringen. Delat. Eva joggar mot fållan.Fåren är i fållan.Fåren tillbaka i delningsringen dags för singling.Singlar och klart.Poäng: 150/72

 

10. RÖGRINDS JUST-ME | Helen Larsson

Helen gör sig redo och skickar höger. Just-Me skär in men Helen hinner stoppa och få ut honom igen. Fåren sticker iväg mot hanteringen. Vi återkommer med exakt vad som hände. Helen får omstart.

Nu har Helen startat och skickat höger. Nu upptag och framdrivningen har startat.Fåren genom framdrivningsgrinden. Fåren runt föraren och ut på första ben. Genom första grind och ut på krossen. Lite strul på krossen. genom krossgrinden.  Ut på sista benet. Fåren inne i delningsringen.  Strular lite i delningen. Delat. Helen joggar till fållan. Fåren runt fållan. Fåren inne i fållan och nu tillbaka i delningsringen för singling. ca 2 minuter kvar.Singlade fåret drog iväg. Vet ej om det var godkänt eller ej. Återkommer Poäng:86,5/66

 

11. FÅRVALLARENS LILLE BILL | Barbro Klingborg

Barbro gör sig redo.Barbro skickar höger.Nu upptag. Framdrivningen har startat. Träffar framdrivningsgrinden.Fåren runt föraren och ut på första ben.Fåren genom första grind. Och är nu ute på krossen. LIte strul på krossen. Missad krossgrind.  Nu ut på sista benet. Fåren inne i delningsringen. Ca 6 minuter kvar. Delat och Barbro går mot fållan.Joggar sista biten.Ett får utanför. Alla ut och Barbro får börja om, nu  är alla inne. Fåren tillbaka i delningsringen, dags för singling.Klart Poäng: 133/87

 

12. EVER ON COY | Eva Eriksson

Eva gör sig redo. Eva går till stolpen. Eva skickar höger. Nu upptag. Framdrivningen har börjat. Träffar framdrivningsgrinden. Fåren runt föraren och nu ut på första ben. Fåren genom första grind.Fåren nu på krossen. Genom krossgrinden. Och nu på sista ben. Fåren är nu i delningsringen.Delat och nu går Eva till fållan.  Fåren inne i fållan. Tillbaka till delningsringen. Dags för singling. Klart Poäng 164/80

 

13. VALLHUNDEN BEE | Karin Söderberg

Karin gör sig redo. Karin skickar höger. Nu upptag och framdrivningen påbörjad. två utanför framdrivningsgrinden.Fåren runt föraren och nu ut på första ben. två utanför första grind resten igenom. Nu är fåren ute på krossen.Träffar krossgrinden  och är nu på sista benet.Fåren inne i delningsringen. Delat och Karin går/joggar mot fållan. Ett får utanför fållan. Fåren i fållan och tillbaka till delningsringen för singling. Ca 3 minuter kvar. Singlat och Klart. Poäng 151/65

 

14. EYEGRIPS BILLIE | Sara Wallgren

Sara gör sig redo. Sara skickar höger. Nu upptag och framdrivningen har börjat. Träffar framdrivningsgrinden. Fåren runt föraren och ut på första ben. Missar första grinden. Nu ute på krossen.Lite strul på krossen. Missad krossgrind. Nu på sista benet. Fåren  i delningsringen. Delningen klar nu går Sara mot fållan. Fåren på väg runt fållan men hunden hann upp och stoppade så nu är de framför fållan. Det strular lite. Ca 2 minuter kvar. Fåren inne i fållan knappt 1  minut kvar. Time Poäng: 90/65

 

15. LAMNÄSETS GRETA | Karin Fransson

Karin gör sig redo. Karin skickar höger. Nu upptag och framdrivningen har börjat. Fåren glider iväg från linjen.Disk

 

16. BURNDALE CHIEF | Håkan Wilson

Wilson gör sig redo.Wilson skickar vänster. Nu upptag och framdrivningen har börjat. Träffar framdrivningsgrinden.  Fåren runt föraren och ut på första ben. Lite strul framför grinden och missar grinden. Nu ute på krossen.Fåren genom krossgrinden. Nu  på sista benet. Fåren i delningsringen.Ca 6 minter kvar. Delat och Håkan beger sig mot fållan. Fållat och får går mot delningsringen. Nu singling ca 3 minuter kvar. Klart Poäng:141/86

 

17. JOC | Lisbeth Iller Jonsson

Lisbeth gör sig redo. Lisbeth skickar höger Joc skär in men Lisbeth får ut honom igen. Framdrivningen påbörjad, missar framdrivningsgrinden. Fåren runt föraren och ut på första ben.Missar första grinden. Fåren glider iväg lite. Missar krossgrinden. Nu på sista benet. Fåren i delningsringen. Ca 7 minuter kvar.Delat. Lisbeth går till fållan. Fållat. Fåren går mot delningsringen. Dags för singling 4minuter kvar.Time. Poäng: 102/62

 

18. TONEDOS GLORIOUS PIMMS | Anna Simonsson

Anna gör sig redo. Anna skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning. Träffar framdrivningsgrinden. Rundar förare. Nu fråndrivning, träffar grind, nu cross. Träffar crossgrinden. Nu i delningsringen. Delat! Anna går mot fållan. Fåren ett halvvarv runt fållan, sedan in. Nu mot singling! Klart! Poäng: 137/69

19. MALCOLM | Jessica Olofsson

Jessica gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grind. Nu på crossen. Träffar crossgrinden. Inne i delningsringen ca 6.40 min kvar. Strular lite. Ca 1 min kvar. Time. Poäng: 100/65

20. EVERICS BOGHY | Cathrine Nordén

Cathrine gör sig redo. Skickar vänster. Nu upptag. Börjat framdrivning. Fåren drar iväg i sidled. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 9.30 min kvar. Strular lite. Delat! Ca 3.50 min kvar. Strular lite vid fållan. Klart! Ca 1.40 min kvar. Nu singling. Klart! Poäng: 111,5/45

21. TONEDOS GLORIOUS NALLE PUH | Gunnel Boström

Gunnel gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Missar grinden. Inne i delningsringen ca 9.10 min kvar. Delat! Gunnel springer till fållan. Fållan klar! Nu singling. Ca 6.20 min kvar. Strular lite. Ca 2 min kvar. Klart! Poäng: 140/72

22. LANTSTÄLLETS PINK | Ann Blomkvist

Ann gör sig redo. Skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 6.30 min kvar. Delat! Ann springer mot fållan. Ca 4.30 min kvar. Strular lite vid fållan. Ca 1.30 min kvar. Klart! Mot singlingen. Time. Poäng: 145/74

23. MICK | Sven Sognevik

Sven gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Slår en titt till höger genom fönstret o ser att vi har väldigt mycket publik. KUL! Mick träffar fråndrivningsgrinden o är nu ute på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 7.30 min kvar. Strular lite. Ca 4.30 min kvar. Delat! Framme vid fållan. Strular lite. Ca 1 min kvar. Time. Poäng: 131/84

24. LANTSTÄLLETS TUFF | Marianne Klima

Marianne har skickat vänster. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 8 min kvar. Delat! Ca 4.30 min kvar när Marianne går till fållan. Strular lite. Ca 1.30 min kvar. Fållat! Nu singling. 30 sek kvar. Time. Poäng: 115/59

25. THRUD | Roger Nilsson

Roger gör sig redo. Skickar höger. Upptag. Nu framdrivning. Träffar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu crossen. Missar grinden. Inne i delningsringen ca 5.30 min kvar. Strular lite. Delat! Roger springer till fållan ca 2. 30 min kvar. Fållat! Ca 1.30 kvar. Nu singling. Lite strul. Klart! Poäng: 117/73

26. HEXGÅRDENS TEASE | Zonja Ottosson

Zonja gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 7.30 min kvar. Strular lite i delningen. Delat! Ca 4.30 min kvar. Nu fålla! Klart! Zonja glömde stänga grinden och fick gå tillbaka o stänga den innan hon fick fortsätta. Nu singlingen klar! Poäng: 120/56

27. SEGLINGES KJAPP | Kenth Svartberg

Kenth skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Missar grinden. På crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 7.20 min kvar. Strular lite. Delat! Time. Poäng: 72,5/53

28. DAVE | Charlotte Quiding

Charlotte gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundat föraren o är nu ute på fråndrivningen. Träffar grinden. Nu på crossen. Missar grinden. Inne i delningsrinden ca 5.20 min. Delat! Nu fålla. Klart! Ca 3 min kvar. Nu singling. Klart! Poäng: 147/80

29. VALLDREVETS BARONEN | Viktoria Fornander

Viktoria gör sig redo. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu ute på crossen. Träffar grinden. Solen skiner o vi har mycket publik! Härligt! Nu i delningsringen ca 7.15 kvar. Delat! Nu fålla. ca 5.30 kvar. Fållan klar! Ca 4 min kvar. Viktoria skyndar mot singlingen. Singlat o klart!! Poäng: 147/66

30. SAGA | Karin Fransson

Karin går ut till stolpen. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Disk

31. LERKULAN ELLA | Helen Larsson

Helen står redo o väntar på sin flock. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. 4 får utanför framdrivningsgrinden, 1 igenom. Rundat föraren o är nu ute på fråndrivningen. Träffar grinden. Nu på crossen. 2 utanför grinden. Nu i delningsringen ca 7 min kvar. Lite strul. Delat! Fållan gick fort. Ca 4.30 kvar. Nu singling. Singlat! Poäng: 139/66

32. BJURSVALLARENS WASP | Anders Vikström

Anders går ut till startstolpen. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Dags för rundning o vidare ut på fråndrivning. Missar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 8 min kvar. Delat! Nu fålla. ca 6 min kvar. Fållat! Nu mot singlingen. Ca 3 min kvar. Strular lite. Singlat o klart! Poäng: 153/79

33. SEGLINGES HASSEL | Eva Karlsson

Eva går ut till startstolpen. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Missar grinden. Disk

34. RANDOM JOHN | Anja Holgersson

Anja väntar på sin flock. Skickade höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu ute på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 7.40 kvar. Delat o klart! Nu fålla. Lite strul. Fållan klar! Nu singling! Lite strul. Klart! Resultat: 176/82 & NY LEDARE!

35. SAFE | Jörgen Olsson

Jörgen går ut till startstolpen. Skickar höger. Nu upptag. I framdrivningen. Strular lite. Missar grinden. Framme vid rundningen. Nu fråndrivning. Träffar grinden. På crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 8.30 kvar. Strular lite. 5 min kvar. Strular fortfarande. Delat! 2 min kvar. Nu fålla. Strular lite. 1 min kvar. Time. Poäng: 107,5/58

36. TIONIOSJU BOOGI | Nils Pettersson

Nisse går till startstolpen. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Rundat föraren o är nu ute på fråndrivningen. Träffar grinden. Nu ute på crossen. Missar grinden. Inne i delningsringen ca 6.10 min kvar. Delat! Nisse skyndar mot fållan, 4 min kvar. Inne, klart! Ca 2.40 kvar. Nu singling. 1 min kvar. Strular lite. Disk

37. TANSPOTS SIS | Maria Winberg

Maria är på gång ut till startstolpen. Skickar höger. Nu upptag. Framdrivning. Fortfarande inte fått loss dom från upptaget. Tid kvar 8 min. Föraren bryter

38. EMENEMS QUYNH | Mikaela Prim

Mickis står redo o väntar på sin flock. Skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning. Strular lite. Missade grinden. Rundat föraren o är nu ute på fråndrivningen. Träffar grinden. Nu på crossen. Strular lite. Disk

39. EVER ON ZTILL | Johanna Nilsson Johansson

Johanna går ut till startstolpen. Skickar vänster. Upptag. Nu framdrivning. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. Träffar grinden. Nu på crossen. Strular lite. Missar grinden. Inne i delningsringen ca 7.40 kvar. Strular lite. Ca 3.30 kvar. Delat o klart! Nu fålla. Ca 2 min kvar. Strular lite. 1 min kvar. Time. Poäng: 85/62

40. SEEMEWORK KEY | Karin Söderberg

Karin går ut till startstolpen. Skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning. Strular lite. Missar grinden. Rundar föraren. Nu fråndrivning. 3 får utanför grinden, 2 går igenom. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 7 min kvar. Delat o klart! Nu fålla. 6 min kvar. Fållan klar! 4 min kvar. Nu singling. Strular lite. Ca 2 min kvar. 1 min kvar. Time. Poäng: 133/60

41. MEG | Sofie Åkerberg

Sofie står beredd o väntar på sin flock. Skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning. Träffar grinden. Snart framme vid rundningen. Nu ute på fråndrivningen. Missar grinden. Nu på crossen. Träffar grinden. Inne i delningsringen ca 8 min kvar. Strular lite. Ca 5 min kvar. Strular fortfarande. Ca 2 min kvar. Delat! 1 min kvar. Framme vid fållan. Strular lite. 30 sek kvar. Time. Poäng: 94,5/65

42. TIMETOLEARN BITS | Marianne Klima

Marianne gör sig redo för start. Skickar vänster. Nu upptag. Framdrivning påbörjad. Lite strul. Träffar framdrivningsgrinden. Rundar föraren, nu ute på första benet. Träffar grinden. Cross påbörjad. Missar crossgrinden. På väg mot delningsringen. I delningsringen, ca 7 min kvar. Delat. Mot fållan, ca 6 min kvar. Fåren i fållan, ca 5 min kvar. Mot singlingen. Strular lite. Ca 2 min kvar. Singlat. Poäng: 83/40

43. TIM | HÅKAN WILSON

 

Håkan skickar vänster. Hunden skär. Håkan bryter.

44. TAN | Roger Nilsson

Roger går mot startstolpen. Skickar höger. Hunden stannar halvvägs. Skickar ut höger igen, hunden gör ny båge. Upptag. Framdrivning påbörjad. Struligt på framdrivningen. Träffar framdrivningsgrinden. Rundar föraren. Ut på första benet. Träffar första grinden. Ut på crossen. Träffar crossgrinden. På väg mot delningsringen. I delningsringen. Delat. Mot fållan. Strul vid fållan. Disk.

45. DALLEES BETH | Stefan Dahlberg

Stefan gör sig beredd. Går mot stolpen. Skickar vänster. Upptag. Framdrivning påbörjad. Träffar grinden. Rundar föraren. Påbörjar första benet. Träffar första grinden. Crossen påbörjad. Träffar crossgrinden. På väg mot delningen. I delningsringen, ca 8 min kvar. Delat. Mot fållan. ca, 5 min kvar. Struligt. Fåren i fållan. Mot singlingen. ca 4 min kvar. Singlat och klart. Poäng: 191/87

Detaljerad startlista finns att se här >>