Instruktörer

  • Utbildningsansvarig

Kerstin Hall, Arbrå
070-2573128
E-mail: kerstinhall@gmail.com

  • Instruktörer i X-läns VK

Maria Nyberg, Gävle
026-19 00 63
070- 256 06 55
E-mail: 190063@glocalnet.net

Lisbeth Iller-Jonsson, Kilafors
0278-65 13 90
070-210 85 42
E-mail: lisbeth.iller@gmail.com

Eva Hallberg, Undersvik
0278-470 17
070-676 33 70
E-mail: eva.hallberg54@gmail.com

Ann-Sofie Englund, Hudiksvall
0650-25081
E-mail: ann-sofie.englund@telia.com

Anna-Sara Bodén, Nyland
0612-22987, 070-2071231
E-mail: anna-sara.boden@kramnet.se

Kerstin Hall, Arbrå
070-2573128
E-mail: kerstinhall@gmail.com