Fåren och fårägaren

Fåren kommer från Rönnings Gård i Vallsta. 24 km norr om Bollnäs. På gården finns ca 230 modertackor, de flesta köttraskorsningar med raserna Dorset, Suffolk, Texel och lite Finull. Det finns även några renrasiga Gotlandsfår. Dock kommer inga av de senare att användas på tävlingen.

De flesta lammen säljs direkt till slakteri. En hel del köttlådor av lamm och gris säljs direkt från gården.

Fårens betesmarker är spridda över hela byn. Ganska ofta sker flytt av hela flocken, som kan bestå av över 400 tackor och lamm, efter väg, inte helt sällan över 1 km, förbi trädgårdar och spannmålsfält. Detta kunde omöjligt genomföras utan duktiga hundar. Det finns tre Border Collies på gården. 11, 7 och 2 år gamla.

Gården drivs av Kjell Andersson, med god hjälp av en anställd, Tyrone Steele. På gården finns även en mindre besättning med dikor, plus en grupp sprätthöns och några utegrisar.

Kjell har arbetat i många roller inom lantbrukssektorn, och han har varit aktiv med vallhundar sedan nittiotalet. Många äldre vallhundsförare har sett och imponerats av hans tik Freja, som deltog i SM 1996, 1997 och 1998, liksom hennes son Puck, i alla SM utom ett mellan 1997 och 2003. En period var Kjell själv vallningsdomare.