Ungdomskurs

Det finns platser kvar på ungdomskursen i ”norr”. Vi har höjt åldern till 25 år.

Ungdomskurs i ”Norrland” sommaren 2014
Datum: 16 juni (kväll), 17-18 juni.
Plats: Nina och Leif Melin, Viätt, Nyland
• Kursledare: Eva Hallberg och Nina Melin
Kursavgift: 2500 kr. Kost och logi ingår i kursavgiften

Anmälan till: Eva Hallberg,eva.hallberg54@gmail.com
• 070 – 676 33 70

Sista datum för anmälan är en månad innan kurstillfället.

SVaK’s utbildningskommitté, UBK