Årsmöte!

Tid: Lördagen den 22 februari 2014
med början kl. 10.30
Plats: Orbaden Konferens &Spa

Samling kl. 10.00 för kaffe och smörgås
Vi bryter för lunch ca kl. 12.30

Klubben står för mat och fika för dem som anmäler sig
senast måndagen den 17 februari.

Anmälan till Leif Ohlsson,
telefon 070-328 08 84, mejl leif.ohl@telia.com

Välkommen!

OBS!
Du har väl inte glömt att betala
2014 års avgift till SVaK?
OBS!
300 kr för medlem, 70 kr för familjemedlem
Bankgiro 5784-3336, plusgiro 116 14 88-0